2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi Yaz Dönemine Ertelenmiş Ders ve Uygulamaların Final Sınavı Hakkında

10 Ağustos 2020 Pazartesi

Yaz Dönemine Ertelenmiş Ders  Adı Final Sınav Tarihi Sınav Saati
Hemşirelik Esasları II 18.08.2020 10.30
Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar 18.08.2020 10.30