Burs Başvurusu Hakkında

06 Kasım 2020 Cuma


Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce Üniversitemize ayrılan burs kontenjanlarından Yüksekokulumuza tahsis edilen burs kontenjanı 1 (bir)  olup burs kontenjanı ile ilgili öğrenci bilgi formu ektedir .2020-2021 eğitim-öğretim yılında Üniversitemize yeni kayıt yaptıran (1.Sınıf) öğrencilerden maddi durumları iyi olmayan burs başvurusunda bulunmak isteyen öğrenciler öğrenci bilgi formunu formunu doldurup  09  Kasım 2020 Pazartesi günü 17.00 saatine kadar syo@erdogan.edu.tr adresine mail yoluyla iletmelidir.

Burs Başvuru Formu(Öğrenci Bilgi Formu) için tıklayınız..

Önemle duyurulur.

 

Burs ve Kredi Yönetmeliği Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Burs Verilmeyecek Öğrenciler- Madde 9

 Kurumdan öğrenim kredisi veya burs almış olan öğrencilere,

 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrencilere,

 Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrencilere,

 Yabancı uyruklu öğrencilere,

 Polis akademisi öğrencileri ile askeri okul öğrencilerine,

 Ek süre öğrenim gören öğrencilere

 Bu Yönetmelik hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrencilere, burs verilmez.