Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Uygulama Yönergesi Değişikliği

12 Aralık 2019 Perşembe

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Uygulama Yönergesi

"Entegre Uygulamalarına (İntörnlük) İlişkin İlkeler Klinik Sahada Entegre Uygulamaya Başlayabilme Şartları Madde 16- a) “Öğrenciler Hemşirelik lisans programında 1,2,3,4,5,6,7. Yarıyıllardaki uygulamalı derslerden “HEM313 kodlu Hemşirelikte Eğitim ve Öğretim ile “HEM312 kodlu Hemşirelikte Yönetim”  dersleri hariç; “Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği uygulamalı derslerinden başarılı olması gerekir.” Bu şartı yerine getiren öğrenci intörnlük programına kayıt yaptırmaya hak kazanır ve intörn öğrenci olarak adlandırılır." şeklinde değiştirilmiştir. Önemle duyurulur.