Birim Kalite Komisyonu

 
Birim Kalite Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Özlem SARAL Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Ayten YILMAZ YAVUZ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül SÜMER Üye
Öğr. Gör. Özlem ALBAYRAK Üye
Arş. Gör. Hande ÇEKİCİ Üye
Yükseokul Sekreteri Rauf SARI Üye