“Diyabetik Ayak Enfeksiyonlarında Korunma, Tanı, Tedavi ve Bakım: Güncel Yaklaşımlar”konulu panel

Diyabetik Ayak Enfeksiyonlarında Korunma, Tanı, Tedavi ve Bakım: Güncel Yaklaşımlar” Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi(RTEÜ) Sağlık Yüksekokulu konferans salonunda 28.05.2014 tarihinde “Diyabetik Ayak Enfeksiyonlarında Korunma, Tanı, Tedavi ve Bakım: Güncel Yaklaşımlar”konulu panel düzenlenmiştir. Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin geniş katılımı ile gerçekleştirilen panelin oturum başkanlığını Yrd. Doç. Dr. Ayfer BAYINDIR ÇEVİK üstlendi. RTEÜ Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ayşe ERTÜRK, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayfer BAYINDIR ÇEVİK, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Hilal PEKMEZCİ, Uzman Eda TARHANACI konuşmacı olarak katıldı.  ERTÜRK Diyabetik ayak Enfeksiyonlarında tedavinin nasıl gerçekleştirildiğini, ÇEVİK diyabetik ayak prevelansı hakkında,  PEKMEZCİ diyabetik ayak fiziksel muayenesinin nasıl gerçekleştirileceği hakkında bilgi verdiler ve TARHANACI diyabetik ayak tedavisinde yeni yaklaşım VAC tedavisini tanıttı.