Tarihçe

Sağlık Yüksekokulu, 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 15 yeni üniversite kurulmasına ilişkin 5467 sayılı Kanunla Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı iken Rize Üniversitesine devredilmiştir. Üniversitemizin adı daha sonra 11.04.2012 tarih ve 28261 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6287 sayılı Kanun ile “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi” şeklinde değiştirilmiştir.

Yüksekokulumuz, Rektörlük ve Rize Valiliğinin girişimleriyle TEB Mali Yatırımlar A.Ş. ile yapılan protokolle mülkiyeti hazineye ait olan, Sağlık Bakanlığına tahsis edilen Rize Araştırma Hastanesinin de üzerinde bulunduğu, 187-172 pafta, 983 ada, 42 parselde yaptırılan, bir bodrum olmak üzere beş kattan oluşan tam donanımlı 4200 m2 kapalı alanı kapsayan fiziki mekâna sahip olan, binamıza Eylül 2010 tarihinde taşınmış bulunmaktayız.

Yüksekokulumuzda eğitim-öğretimine açık Hemşirelik Bölümü, Ebelik ve Beslenme ve Diyetetik Bölümleri olmak üzere üç bölüm bulunmaktadır. Hemşirelik Bölümünde sekiz Anabilim Dalı, Beslenme ve Diyetetik Bölümünde bir Anabilim Dalı mevcuttur. Yüksekokulumuzun öğretim süresi 4 yıl olup lisans düzeyinde eğitim vermektedir.